Poslání starostů

Iniciativa Starostové pro transparentnost vznikla původně jako spontánní reakce – starostů Lipnice nad Sázavou, Ondřejova a Psár – na značný odpor některých samospráv a zejména zájmových sdružení samospráv proti návrhu zákona o registru smluv, který je nyní v legislativním procesu.

Starostové pro transparentnost oslovili prostřednictvím výzvy k podpoře zákona své kolegy a společně vytvořili výrazný hlas, kterým veřejně deklarují, že existuje početná skupina starostů, která se zveřejňování smluv v registru neobává. Desítky těchto starostů již dokonce dobrovolně smlouvy uveřejňují a v průběhu legislativního procesu aktivně sdíleli své zkušenosti a snažili se věcně přesvědčovat své kolegy, že není čeho se obávat. Současně je zřejmé, že i u řady dalších samospráv existuje vůle jejich zástupců smlouvy uveřejňovat již dnes. Bohužel, roztříštěnost či nejasnost informací jak a které typy veřejných smluv zveřejňovat spolu s personálními omezeními řady samospráv, skutečnou realizaci zveřejňování zatím mnohde neumožnily.

Občanské sdružení Oživení proto volně navazuje na starosty projevenou vůli podáním pomocné ruky zástupcům dalších samospráv, kteří chtějí rovněž uveřejňovat své smlouvy v již fungujícím centrálním registru. Obcím nabízíme podrobný návod, jak s uveřejňováním začít, jakož i individuální právní poradenství, kde můžou konzultovat veškeré právní dotazy s uveřejňováním spojené.

V současné době vláda a parlament projednávají návrh  zákona o registru smluv, který by zveřejňování smluv veřejným institucím uložil jako povinnost. Vývoj podoby návrhu zákona aktivně sledujeme a připomínkujeme na základě zkušeností našich, či obcí ze Slovenska, kde již úspěšně všechny smlouvy zveřejňují. O finální podobě schváleného zákona a z něj vyplývajících požadavků vás, v případě, že se připojíte k podpoře zákona, budeme dále informovat.

Prohlášení Starostů pro transparentnost

Poslanecká sněmovna ČR projednává návrh zákona, podle kterého by měly všechny veřejné instituce automaticky zveřejňovat nově uzavřené smlouvy v internetovém Registru smluv. Bude-li takový zákon přijat, získá každý občan snadný přístup k nejdůležitějším informacím o činnosti veřejné správy. Díky této veřejné kontrole se pak začne vracet důvěra v demokratické fungování státu.

Podobné opatření funguje například na Slovensku, kde spolu s dalšími kroky pomohlo snížit náklady státní správy podle některých odhadů až o 30 %. Fakticky přitom dojde ke zveřejnění jen toho, co již nyní umožňuje zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Proti návrhu zákona o Registru smluv vystoupily různé organizace a sdružení, které jménem starostů prohlašují, že otevírání radnic veřejné kontrole je útok na nezávislost a také přílišná administrativní zátěž. Budí tak zdání, že starostové jsou obecně proti zvyšování transparentnosti.

My, podepsaní starostové, jsme však přesvědčeni, že zveřejňování smluv je prospěšné i pro nás. Jednou zveřejnit smlouvu je pro nás jednodušší než ji poskytovat na individuální žádosti. Ale především získáme větší důvěru občanů, protože budou vidět, že před nimi nic neskrýváme a že hospodaříme v jejich nejlepším zájmu.

Veřejnost by měla vědět, že u nás existuje mnoho starostů, kteří vítají transparentní vládnutí a návrh zákona podporují. Domníváme se, že zveřejňování smluv není bičem, ale naopak účinným nástrojem, jak podpořit ty představitele, kteří spravují veřejné prostředky svědomitě a účelně.

Podporujeme proto návrh zákona o zveřejňování smluv, který odpovídá principům uvedeným v přiloženém informačním materiálu.

Přidejte se