Výhody zveřejňování

  • Zdarma jednoduchý on-line systém evidence smluv, který usnadní průběžnou práci zaměstnancům obce. Na jednom místě najdou potřebné informace, aktualizované prakticky v reálném čase.
  • Úspora času odměnou za 3-8 minut, které průměrně zabere zveřejnění smlouvy v Centrálním registru smluv. Dohady o obsahu nezveřejněných smluv na zastupitelstvu, či s veřejností budou minulostí.
  • Konec smluvních kostlivců ve skříni. Konec obviňování z toho, že je vytváříte, ochrana před nařčením z netransparentnosti a korupce.
  • Nižší administrativní zátěž oproti mnohem náročnějšímu zpětnému individuálnímu dohledávání a zveřejňování smluv na základě žádostí podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Nezveřejní se nic, co by jinak nemohlo být na základě tohoto zákona požadováno.
  • Potenciál ke snížení nákladů obce, kdy možnost snadno porovnávat jednotkové ceny jejich zboží a služeb napomůže zvýšení soutěže mezi dodavateli.
  • Efektivní samoregulační nástroj pro vlastní úředníky, kteří budou přirozeně méně podléhat korupčním a klientelistickým tlakům.
  • Větší důvěra veřejnosti, kdy každý bude mít možnost domněle podezřelý kontrakt jednoduše zkontrolovat. Automatické zveřejňování smluv tak preventivně vyřeší řadu předsudků veřejnosti vůči vašemu úřadu.

Přidejte další

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.Povinná pole jsou označena *

*